LINKKI KURSSIN ETUSIVULLE


7. Etiikka ja riskit
 • kuinka pitkälle ihminen voi mennä esim. oman lajinsa perimän muuntelussa?
 • aiheuttaako geenimuuntelu uusia, parantamattomia, tauteja?

7.1. Biotekniikka ja biosfääri
 • ihmisen toiminta muuttaa luontoa - missä kulkee raja?
 • mm. maataloustuotannon kehittyminen ja lääketieteen edistyminen ovat aiheuttaneet väestöräjähdyksen
 • biotekniikan avulla ihminen on voimstanut vaikutustaan biosfääriin

7.2. Tutkimuksen etiikkaa
 • geebitekniikkaa käytetään pääasiassa biologisessa ja lääketieteellisessä perustutkimuksessa
 • tutkimustulokset julkisesti saataville
 • koe-eläinten käyttö
 • siirtogeeniset hiiret

7.3. Jalostettujen kasvien, eläinten ja elintarvikkeiden käytön etiikkaa
 • perinteisillä jalostusmenetelmillä (mm. risteytys) saatu aikaa suurempia muutoksia perimään kuin geenitekniikalla
 • eläingeenin siirto kasviin ..... kasvissyöjät?
 • luonnollinen ja luonnoton ?
 • muuntogeeniset elintarvikkeet tulee merkitä

7.4. Biotekniikan käytön etiikka kehitysmaissa
 • maailman nälkäongelman ratkaisu
 • geeniteknisesti muunneltuja kasveja ei pääasiassa kehitetä kehitysmaiden työvoimavaltaista maataloutta varten
 • vaikeaa tyydyttää maapallon ravinnontarve ja säilyttää biodiversiteetti

7.5. Terveydenhoidon etiikkaa
 • Helsingin julistus: eettinen normisto potilaalla tai potilasmateriaalilla tehtävälle tutkimukselle; toimittava potilaan parhaaksi
 • kantasolut: aikuisesta vai alkiosta?
 • hoitava kloonaus?
 • ihmisen varaosat: eläinten elimet?
 • hiiri-ihminen alkio?
 • geenihoidoissa vain somaattisia soluja
 • geenihoitokokeilut vain tappavissa taudeissa
 • sikiögiagnostiikka - abortti vai ei
 • valikoiva abortti - geneettisen syrjinnän riski
 • ei geeniseulontaa, jos sairauteen ei ole olemassa hoitoa
 • geenitiedon salassapitovelvollisuus
 • ihmisoikeusajattelusta kumpuava tasa-arvoperiaate

7.6. Geenitekniikan riskien arviointi
 • mikä on hyväksyttävä riski suhteessa hyötyyn
 • geneettisesti muunneltuun eliöön liittyvät riskit ovat samantapaisia kuin muihinkin soluihin liittyvät
 • muunneltut mikrobit voivat päästä ympäristöön ja olla haitallisia - mikrobeja käsittelevien ihmisten terveys
 • geenitekniset kasvit levitessään ympäristöön aiheuttavat ekologisia häiriöitä
 • geenipako siirtogeenisistä kasveista villiin kasviin (ristipölytteisiä)
 • koe-eläinten karkaaminen ja ristytyminen
 • geenielintarvikkeiden allergisuus
 • antibioottiresistenssi
 • geenihoidon riskit - kehitysasteella
 • geeninsiirron rajaaminen somaattisiin soluihin

7.7. Bioaseet
 • Geneven sopimus (1925) kieltää
 • 1972 bioasekonventio kieltää bioaseiden kehittelyn
 • bioterrorismi

7.8. Lainsäädäntö ja valvonta
 • 1976 ohjeet yhdistelmä-DNA-tekniikassa noudatettavista turvaohjeista
 • Suomen geenitekniikkalaki 1995
 • Geenitekniikan lautakunta
 • Biotekniikan neuvottelukunta
 • geenitekniikkalaki määrittelee muuntogeenisen eliön (GMO)
 • laboratoriaotilojen tulee olla hyväksytty
 • muuntogeenisten eliöiden avoin käyttö
 • geeniteknisten tuotteiden hyväksyntä
 • uuselintarvikeasetus - merkinnät pakkaukseen
 • biotekniikan patentointi
 • laki koe-eläimistä
 • laki ihmiseen kohdistuvasta lääketieteelisestä tutkimuksesta

LINKKI KURSSIN PÄÄSIVULLE