Akseligeneraattori


Akseligeneraattori tarkoittaa generaattoria, joka on kyt­ketty laivan pääkoneen pyörittämään akselijohtoon yleensä alennusvaihteen kautta, joko vaihteen ensiö- (primary side) tai toisiopuolelle (secondary side) kytkettynä. Ero on siinä, että ensiöpuolelle kytketyllä generaattorilla voidaan tuottaa sähkö ilman, että potkuri pyörii, kun taas toisiopuolel­le kytke­tyllä generaattorilla voidaan tuottaa sähköä ainoastaan silloin kuin potkuri pyörii. Toisiopuolelle kytketyn generaattorin käytössä on haittapuole­na se, että ajetta­essa hitaasti, pääkoneella on iso va­kiokierrosluku ja potkurilla pieni nousu. Suuret kierrokset ja pieni nousu potkurissa aiheuttavat kavitaation potkurissa, joka tun­tuu aluk­sessa epämiellyttävä­nä tärinänä.

Akseligeneraattorilla varustetuun laivaan asennetaan säätösiipipotkuri (cpp-propeller).Akseligeneraattori asennetaan aluksiin, joissa on oh­jaus­potku­reita tai jotka ajavat pitkiä yhtäjaksoisia matkoja.Sata­ma­manovee­rauksien ajaksi oh­jaus­potkurit saavat vir­tansa akse­ligeneratto­ris­ta, koska apukoneteho ei riitä suuriin tehoihin.Toisaalta pitkillä reiteillä apukoneet voidaan pysäyttää ajon ajaksi kun meriajolla tarvittava sähkö voidaan ottaa akseligenerattorilta pääko­neen tehosta.

Alennusvaihteen PTO:lle kytketty akseligeneraattori voi olla jatkuvasti pyörivä tai varustettu kauko-ohjatulla irroituskytkimellä. Yleensä rahtilaivoissa kytkintä ei ole, kun taas risteilijöissä ja matkustaja-aluksissa irroitus­kytkin on.

Kysymyksiä akseligeneraattorista