Hätädieselgeneraattorit

Laivan koneistoa suunniteltaessa pitää huomioida mahdolliset sähkökatkokset luokituslaitosten määräysten mukai­sesti. Tämän vuoksi kaikissa matkustaja-aluksilla ja kalastusaluksilla tulee olla varavoimanlähteenä ns. hätädieselgeneraattori. Sama sääntö koskee yli 500 ton rahtialuksia.

Käytännössä jokaiseen isompaan alukseen rakennetaan erillinen tila hätädieselgeneraattorille hätätauluineen. Tila sijaitsee aina laivan varalaitakannen yläpuolella ja sen täytyy sijaita laivan törmäyslaipion takapuolella. Hätädieseltilasta ei saa olla yhteistä lai­piota muihin konetiloihin ja tilaan on pääs­tävä avokannel­ta. Tilassa on oltava aina lämpötila yli 0 ast C mm. veden jäätymisen estämiseksi.

Jos laivan pääsähkönkehityslaitte pysähtyy esim. "black out"-tilanteessa, hätägeneraattorin tulee tuottaa sähköä enintään 45 sekun­nissa sähkökatkoksen jälkeen. Käytännössä, jos ensimmäinen hätädieselin automaattinen starttaus onnistuu, verk­koon kytkeytyminen tapahtuu n. 10-20 sekunnin jälkeen sähkökatkoksesta.

Hätädieselgeneraattorin tehon tulee riittää seuraaviin laivan tärkeisiin kohteisiin:
 • hätävalaistus
 • apukoneistot, joita tarvitaan pääkoneen ja apukoneiden käynnistä­miseen
 • ohjauslaitteet
 • navigointi- ja radiolaitteet
 • sisäisen kommunikoinnin laitteet
 • palohälytysjärjestelmä
 • 1 palopumppu ja mahdollinen sprinkler/drencherpumppu
 • 1 tyhjennyspumppu
 • 1 konehuoneen poistopuhallin
 • akkuvaraajat
 • ankkurin laskemiseen tarvittavat laitteet
 • UPS laitteet
>

Hätädieselin tulee käynnistyä ja käydä laivan ollessa kal­listuneena 22.5 astetta ja sen polttoainetankin tulee olla riittävä 36 h täyden tehon käyttöä varten. Hätädieselillä tulee olla kaksi täy­sin erillistä käynnistysjärjestelmää .Tästä johtuen hätädieselissä on aina kaksi startti­moottoria. Vaihtoehtoiset käynnistysjärjestelmät ovat:
 • Paineilma/Akut,
 • Akut­/Akut,
>
* Paineil­ma/Hy­drauliik­ka,
>
 • Paineil­ma/Rä­jähdys­panos .
>

Luokituslaitoksen sääntöjen mukaan pääjärjestelmän tulee antaa automaattisesti hätädieselille vähintään kolme käynnistysyritystä ja sen jälkeen on 30 min aikaa saada varajärjestelmällä kolme lisästarttaus yritystä.