Sähköntuotanto laivoissa


Laivan sähköjärjestelmän toimiminen kaikissa olosuhteissa on välttämätöntä niin meriturvallisuudelle kuin koneiden ja laitteiden toiminnoille. Sähköjärjestelmän ylikuormittumisesta saattaa seurata jännitteen täydellinen häviäminen (black out). Nykyaikaisen laivan sähköjärjestelmä perustuu vaihtosähköön.

Laivan sähköenergia voidaan tuottaa seuraavilla tavoilla:
  • dieselgeneraattoreilla
  • akseligeneraattoreilla
  • höyryturbiinigeneraattoreilla
  • kaasuturbiinigeneraattoreilla

Laivan tyyppi ja käytettävä propulsiokoneisto määräävät, millä tavalla sähköntuotanto toteutetaan kussakin laivassa. Koska suurin osa Suomesta lähtevät laivat käyttävät dieselpropulsiota voimanlähteenä, laivan sähköntuotanto tehdään usein seuraavilla laitteilla:

Milloin mitäkin generaattoria ja syöttöä käytetään riippuu laivan paikasta , olosuhteista ja sähköntarpeesta. Laivan välttämätön sähköenergia pitää pystyä tuottamaan kahdella toisistaan riippumattomalla lähteellä. Tällä järjestelyllä varmistetaan , että kummankin dieselgeneraattorin tuottama teho yksinään riittää merikelpoisuuden säilyttämiseen kaikissa olosuhteissa.

Miten sähköä siirretään laivoissa?