Lapsi: kehityksen eri puolet

Paluu PS2 pääsivulle | Paluu lukion psykologian pääsivulle

Täydennä taulukko omien havaintojesi, tietojesi ja oppikirjasta opiskelemasi avulla. Taulukko voi olla oppituntikeskustelun pohjana.
LAPSI
TIETO
TAITO
MORAALI
TUNNE
VAHVUUDET
Täydennä
Täydennä
Täydennä
Täydennä
HEIKKOUDET
Täydennä
Täydennä
Täydennä
Täydennä

Opettaja voi kopioida taulukon omaan wikiinsä: Edit this page, kopiointi on varmin tehdä tekstieditorin kautta (linkki alla).
Ks. Kotkan aikuislukiossa oppituntikeskustelun pohjalta syntynyt taulukko
Aihe ei tyhjenny kovin vähällä. Aikuisina ajattelemme usein lasten rajallisia kykyjä ja sitä, miten paljon lapsella on opittavana. Olisi kuitenkin hyvä huomata, että kasvatussuhteessa molemmat kasvavat. Aikuiset voivat oppia paljon lapsilta eli lapsilla on heikkouksien rinnalla paljon vahvuuksia.