Laivan ohjailukykyyn ja kulkuun suo­raan vaikuttavat laitteet eli essential equipment:
  • peräsinkoneet
  • potkurihydrauliikkalaitteet
  • polttoaineen syöttölaitteet
  • voiteluaineen pumput ja suodattimet pää- ja apukoneille
  • höyryjärjestelmän syöttö- ja kiertopumput sekä poltinlaitteet
  • valaistus muuntajat
  • kaikki generaattorit