Meriturvallisuus ja laivan sähköjärjestelmä


Laivan sähköjärjestelmä on meriturvallisuuden kannalta tärkeä toiminto. Laivassa konepäällikkö vastaa sähköjärjestelmistä
Sähköenergia tuotetaan kahdella toisistaan riippumattomalla lähteellä, kummankin tuottama teho yksinään riittää merikelpoisuuden säilyttämiseen. Pohdi, montako sähkönlähdettä laivassa on minimissään?

Meriturvallisuuteen vaikuttavia laitteita
Hätädieselin akkulataus (em.gen. starting battery charger)
Hätäilmakompressori apukoneille (em.starting air for DG)
Peräsinkonepumppu (steering gear pump)
Apukoneen esivoitelupumppu, polttoainepumput, jäähdytyspumppu
Hätädieselin tuuletin (em.gen. room fan)
Tyhjennyspumput (Bilge pump)
Henkilöhissit
Hätäpalopumppu
Hätävalaistus
Navigointilaitteet
Radiolaitteet
Kulkuvalot